UTC

 

ПРЕЗИДЕНТ ЛРУ

ВІЦЕ ПРЕЗИДЕНТИ

РАДА ЛРУ

КХ комітет

УКХ комітет

Колегія суддів

Дипломний комітет

Накази Президента ЛРУ
 

Наказ № 1
   
Наказ № 2H
   
Наказ № 2H (доповнення)
   
Наказ № 3Н
   
Регламент українських змагань на УКХ

 

Протокол позачергової
конференції ЛРУ від 30 травня2015 р
.
   
ВИТЯГ з Єдиного реєстру юридичних осіб де зареєстровано, що Борис Борисович САМАРЦЕВ є керівником ГО ЛРУ
   
Функціональні повноваження
керівного склвду ЛРУ
   
   
Рада старійшин ЛРУ
   
СТАТУТ ЛРУ
   
Дипломний комітет
   
Дипломи ЛРУ
   
  000000
УКВ комітет

 

Розділ
   
Розділ
   
Розділ
Побажання та скарги
   
   

 

 

 

Увага! Сторінка в наповненні.

 

 

 

Дипломний комітет ЛРУ


Голова дипломного комітету

Степаненко Володимир Антонович, UZ1RR
E-mail: uz1rr@ukr.net
Моб. телефон: +380 66 213 98 58


Члени комітету:
Неділько Сергій Васильович, UT3RS
Желєзняк Микола Григорович UT4IV
Мурастий Юрій Анатолійович, UW3QU

 

ПРОТОКОЛ № 1

 
засідання Ради громадської організації Ліга радіоаматорів України
25 серпня 2015 р. м. Київ

Засідання Ради ЛРУ відповідно до частини 5 п. 1 ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» проведено за допомогою засобів зв’язку в єдиної мережі Інтернет електронною поштою та відповідно до частини 3 п. 5.18. Статуту ЛРУ здійснено шляхом письмового (заочного по пошті) голосування на протязі чотирьох робочих днів, починаючи з 25.08.2015 року.

ПРИСУТНІ:

Електрона поштова розсилка здійснена за списком Ради ЛРУ на усіх 37 членів Ради ЛРУ 27 члена Ради ЛРУ з 37 підтвердили своїм голосуванням участь в засіданні, що є більшістю від усіх членів Ради ЛРУ. Решта 10 членів ЛРУ не голосували.
Засідання Ради ЛРУ є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Фінансовий стан в ЛРУ та затвердження напрямків фінансування.
2. Формування центрального електронного реєстру членів ЛРУ.
3. Затвердження складу робочої групи з підготовки Регламенту.
4. Затвердження складу робочої групи з підготовки Статуту.
5. Затвердження кандидатури Головного бухгалтера ЛРУ.
6. Затвердження кандидатури Секретаря Виконкому ЛРУ.
7. Затвердження кандидатури Начальника QSL бюро ЛРУ.
8. Затвердження Печатки № 1 ЛРУ.
9. Затвердження емблеми ЛРУ та фірмового бланку ЛРУ.
10. Затвердження дати та міста проведення чергової Конференції ЛРУ.
11. Прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів ЛРУ.


1
. Фінансовий стан в ЛРУ та затвердження напрямків фінансування

СЛУХАЛИ:

Перший віце-президент ЛРУ А. Ананьев (UT7UV) письмово повідомив, що станом на 01.01.2015 на рахунку ЛРУ находилось понад 117 тис. грн. На час доступу до рахунків на рахунку ЛРУ залишилося лише 315 грн.
За попередніми даними слід зазначити, що колишній бухгалтер Н. Гай відмовилась надавати документи та звітувати за витрачені кошти ЛРУ. Постійно перераховувалися кошти від ЛРУ на особисту розрахункову банківську карточку А. Кириленко сумами від 500 до 1050 грн. Вже не будучи Президентом та головним бухгалтером В. Грищенко та Н. Гай після 17.06.2015 перерахували кошти ЛРУ у сумі 62 тис. грн. на фінансову допомогу приватному товариству «ШАНСІК». На даний час наявні фінансові документи передані для роботи Ревізійної комісії, вживаються заходи щодо повернення до ЛРУ незаконно перерахованих коштів, готуються документи для подання від ЛРУ заяви про вчинення злочину.
Від підрозділів ЛРУ та окремих членів ЛРУ на два рахунки ЛРУ надходять кошти, які спрямовуються лише для забезпечення діяльності ЩСЛ-пошти та мінімальної підтримки діяльності ЛРУ. Надійшло 200 тис. грн. спонсорської допомоги, за рахунок яких будуть фінансуватися нагальні потреби ЛРУ до кінця поточного року: робота ЩСЛ-бюро, бухгалтерії, оренда, робота ревкомісії, проведення змагань, допомогу комітету по роботі з ветеранами, можливі юридичні питання та інше. Залишок коштів буде спрямований на розвиток дитячих колективних радіостанцій.
Всі членські внески, які були чи будуть перераховані у цьому році після 30.05.2015 автоматично будуть зараховані до бюджету наступного 2016 року з метою акумулювання суми внесків для покращення фінансового становища ЛРУ. До кінця 2015 року ЩСЛ-бюро буде отримувати та пересилати по Україні абсолютно всю пошту всім радіоаматорам без різниці, чи є окремий радіоаматор членом ЛРУ чи ні.

УХВАЛИЛИ:

Виходячи з того, що повноцінний бюджет ЛРУ на друге півріччя 2015 рік скласти не можливо з-за саботажу попереднього керівництва ЛРУ, та поступового находження ще членських внесків, пропонується кошти ЛРУ використовувати на діяльність ЩСЛ-бюро, діяльність ЛРУ, заходи, що визначені Конференцією від 30.05.2015, на організацію проведення чергової Конференції ЛРУ в 2015 році.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 10.
Рішення прийняте.

2. Формування центрального електронного реєстру членів ЛРУ

СЛУХАЛИ:

Віце-президент ЛРУ, Т.В.О. секретаря Виконкому ЛРУ С. Кияниця (UT7UK) письмово повідомив, що запровадження та введення центрального електронного реєстру членів ЛРУ у поєднанні з програмним бухгалтерським комплексом 1С дозволить в ЛРУ вести централізований облік членів ЛРУ у поєднанні з функціями обліку уплати членських внесків, видачі посвідчень членів ЛРУ, використання загальних звичайних послуг
ЩСЛ-бюро та додаткових індивідуальних послуг ЩСЛ-бюро, можливості перевірки зареєстрованим членом ЛРУ даних про сплату членських внесків та ресурсів для використання додаткових послуг.
УХВАЛИЛИ:
Запровадити в ЛРУ центральний електронній реєстр членів ЛРУ.
Термін для розробки та пілотного випробування встановити перший квартал 2016 року.
 
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 0.
Рішення прийняте.

3. Затвердження складу робочої групи з підготовки Регламенту

СЛУХАЛИ:

Віце-президент ЛРУ Д. Давиденко (UT7UJ) письмово повідомив, що досвід практичного використання радіоаматорами Регламенту аматорського радіозв’язку, використання частот та аналіз окремих правових положень з появою нової правової бази, свідчить, що Регламент не в повної мірі відповідає інтересам радіоаматорів і захисту його прав.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити керівником групи з підготовки проекту Регламенту аматорського радіозв’язку віце-президента ЛРУ Давиденко Д.С. Доручити керівнику групи сформувати склад робочій групи. Встановити проміжні терміни звітування керівника групи за проведену роботу 15.10.2015 та на чергової Конференції 2015 року.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 0.
Рішення прийняте.

4. Затвердження складу робочої групи з підготовки Статуту

СЛУХАЛИ:
Президент ЛРУ Б. Самарцев (UT7UT) письмово повідомив, що Статут ЛРУ потребує перероблення та приведення його відповідно до вимог закону України «Про громадські об’єднання».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити керівником групи з підготовки проекту Статуту ЛРУ Президента ЛРУ
Самарцева Б.Б. Доручити керівнику групи сформувати склад робочій групи. Встановити проміжний термін звітування керівника групи за проведену роботу 30.09.2015, до 01.11.2015 оприлюднити проект Статуту ЛРУ для обговорення громадою та за необхідністю внесення змін з метою його розгляду та затвердження на чергової Конференції 2015 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 0.
Рішення прийняте.

5. Затвердження кандидатури Головного бухгалтера ЛРУ

СЛУХАЛИ:
Президент ЛРУ Б. Самарцев (UT7UT) письмово повідомив, що кандидатура на посаду головного бухгалтера ЛРУ Гуртовой Марини Геннадіївни (US8IJR) розглянута та рекомендована Виконкомом ЛРУ для ухвалення Радою ЛРУ.

УХВАЛИЛИ:
Призначити на посаду головного бухгалтера ЛРУ Гуртову Марину Геннадіївну (US8IJR).

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 24, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 3. Не голосувало – 10.
Рішення прийняте.

6. Затвердження кандидатури Секретаря Виконкому ЛРУ

СЛУХАЛИ:
Президент ЛРУ Б. Самарцев (UT7UT) письмово повідомив, що кандидатура на посаду секретаря Виконкому ЛРУ Пащенко Віктора Івановича (UT2UQ) розглянута та рекомендована Виконкомом ЛРУ для ухвалення Радою ЛРУ.

УХВАЛИЛИ:
Призначити на посаду секретаря Виконкому ЛРУ Пащенко Віктора Івановича (UT2UQ).
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 25, “ПРОТИ” – 1, “УТРИМАЛИСЬ” – 1. Не голосувало – 10.
Рішення прийняте.

7. Затвердження кандидатури Начальника QSL бюро ЛРУ

СЛУХАЛИ:

Президент ЛРУ Б. Самарцев (UT7UT) письмово повідомив, що кандидатура на посаду начальника ЩСЛ-бюро ЛРУ Процайло Ігоря Івановича (UT9UW) розглянута та рекомендована Виконкомом ЛРУ для ухвалення Радою ЛРУ.

УХВАЛИЛИ:
Призначити на посаду начальника ЩСЛ-бюро ЛРУ Процайло Ігоря Івановича (UT9UW)
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 10.
Рішення прийняте.

8. Затвердження Печатки № 1 ЛРУСЛУХАЛИ:
Голова правового комітету ЛРУ В. Гуртовий (US7IGN) повідомив, що необхідно відповідно до статуту ЛРУ на засіданні Ради ЛРУ затвердити Печатку № 1 ЛРУ.


УХВАЛИЛИ:
Затвердити печатку № 1 ЛРУ

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 10.
Рішення прийняте.

9. Затвердження емблеми ЛРУ та фірмового бланку ЛРУ


СЛУХАЛИ:
Голова правового комітету ЛРУ В. Гуртовий (US7IGN) повідомив, що необхідно відповідно до статуту ЛРУ на засіданні Ради ЛРУ затвердити емблему ЛРУ та фірмовий бланк ЛРУ.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити емблему ЛРУ та фірмовий бланк ЛРУ

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 26, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 1. Не голосувало – 10.
Рішення прийняте.

10. Затвердження дати та міста проведення чергової Конференції ЛРУ

СЛУХАЛИ:
Віце-президент ЛРУ, Т.В.О. секретаря Виконкому ЛРУ С. Кияниця (UT7UK) повідомив, що з урахуванням календаря проведення спортивних змагань та часу для підготовки чергової конференції ЛРУ Виконком пропонує провести чергову Конференцію ЛРУ 12-13.12.2015 року в місті Києві.
УХВАЛИЛИ:
Встановити дату проведення чергової Конференції ЛРУ 12-13.12.2015 року
в місті Києві.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 10.
Рішення прийняте.

11. Прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів ЛРУ


СЛУХАЛИ:
Президент ЛРУ Б. Самарцев (UT7UT), Голова правового комітету ЛРУ В. Гуртовий (US7IGN) та Віце-президент ЛРУ, Т.В.О. секретаря Виконкому ЛРУ С. Кияниця (UT7UK) повідомили, що на даний час існує проблема впорядкування структурних підрозділів ЛРУ та в них обліку індивідуальних членів ЛРУ. Крім того з введенням закону України «Про громадські об’єднання» законодавець визначив базовим структурним підрозділом громадського об’єднання відокремлений підрозділ. Існуючий Статут ЛРУ (п.п. 5.2 та 5.11) на даний час надає можливість створити в ЛРУ відокремлені підрозділи. Запропоноване рішення про створення частини відокремлених підрозділів ЛРУ є першим етапом до упорядкування структури, яке буде здійснюватися й у подальшому.


УХВАЛИЛИ:
З метою впорядкування структурі ЛРУ та відповідно до вимог частини 1 та 2 ст. 13 закону України «Про громадські об’єднання», частини 4 ст. 95 Цивільного кодексу України, пунктів 5.2 та 5.11 Статуту ЛРУ створити відокремлені підрозділи ЛРУ та призначити керівниками відокремлених підрозділів (за списком):

1. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Павлоград Дніпропетровської області,
керівник Ченцов Петро Михайлович (UR5EIX).

2. Відокремлений підрозділ ЛРУ в Житомирській області,
керівник Мельник Анатолій Андрійович (UT2XQ).

3. Відокремлений підрозділ ЛРУ в Херсонській області,
керівник Бала Олександр Володимирович (UT7GZ).

4. Відокремлений підрозділ ЛРУ в Миколаївській області,
керівник Дубінкін Андрій Ігорович (UT5ZA).

5. Відокремлений підрозділ ЛРУ в Запорозькій області,
керівник Андріюк Віктор Михайлович (UR5QU).

6. Відокремлений підрозділ ЛРУ в Одеській області,
керівник Когут Олександр Андрійович (UT4FA).

7. Відокремлений підрозділ ЛРУ в Черкаській області,
керівник Жук Валерій Володимирович (UR5CN).

8. Відокремлений підрозділ ЛРУ в Чернігівській області,
керівник Степаненко Володимир Антонович (UZ1RR).

9. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Кременчук Полтавської області,
керівник Ігнатов Георгій Сергійович (UT1HT).

10. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Дружківка Донецької області,
керівник Лозовський Борис Борисович (UY5IG).

11. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Димитров Донецької області,
керівник Шушко Олександр Миколайович (UX7IU).

12. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Красноармійськ Донецької області,
керівник Железняк Микола Григорович (UT4IV).

13. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Горлівка-1 Донецької області,
керівник Бондаренко Сергій Степанович (US3IZ).

14. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Краматорськ Донецької області,
керівник Новицький Володимир Михайлович (US7IO).

15. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Макіївка Донецької області,
керівник Кузнецов Володимир Петрович (UT3IK).

16. Відокремлений підрозділ ЛРУ в м. Горлівка-2 Донецької області,
керівник Мельничук Віталій Юрієвич (UT3IW).

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” – 21 , “ПРОТИ” – 2, “УТРИМАЛИСЬ” – 4. Не голосувало – 10 .
Рішення прийняте.


Головуючий на засіданні Ради ЛРУ

Президент ЛРУ (підпис) Б.Б. Самарцев

Т.В.О. секретаря Виконкому ЛРУ (підпис) С.В. Кияниця

 

Роботу QSL бюро поновлено


Шановні колеги, радіоаматори України!
Сьогодні, комісією у складі Президента ЛРУ Б.Самарцева, першого віце-президента О.Ананьєва, віце-президентів Д.Давиденка, С.Кияниці та
т.в. за QSL бюро В.Боброва було заактовано та прийняте в користування приміщення №29 в ТСО України.
Частина розфасованої пошти буде сьогодні відправлена до регіонів.
З повагою, ваша Антикризова команда.


Вот что отправлено сегодня:
Харьков - 36.8 кг
Запорожье - 3.5 кг
Суммы - 13.5 кг
С понедельника отправим кому скопилось много - Ужгород, Львов и др.
По вопросам отправки почты - звоните или пишите мне.
73! UT7UV


Спасибо за информацию о QSL бюро. Было несколько критических сообщений от Бех и компании на форуме UARL на тему не уплаты членских взносов Харьковскими клубами. Сообщаю, что р/к "Радіохвиля" ( и другие клубы тоже) готов хоть сегодня перечислить членские взносы на указанный президентом ЛРУ р/счёт. Кстати, после ВЧК, примерно, на 20% увеличилось количество радиолюбителей сдавших взносы в ЛРУ по сравнению к началу года. Это говорит о росте доверия к новому руководству и реформам в ЛРУ.
С уважением и 73! Александр, UR5LF

 


ВІТАЄМО ЧЕРКАЩАН!

НОВА ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
 


 

Шановні члени ЛРУ, радіоаматори України!

Хочемо вам повідомити щодо ситуації яка склалась на сьогоднішній день стосовно QSL бюро і карток тощо.
Стара команда в жодному питанні нам на зустріч не пішла. Не було повернуто ключи від поштової
скрині №56, забрано і вивезено в невідомому напрямку QSL пошту в обсязі понад 60 кг, зачинене приміщення QSL бюро.
Не зважаючи на вчинений спротив, наша команда діяла і далі буде діяти тільки в правовому полі України.
Сьогодні ми завершили процедуру переоформлення абоненської скриньки, вилучили із подальшої дії старі
довіреності, зареєстровано нові. Отримано перші 10,5 кг QSL пошти, яка в продовж двох тижнів буде відправлена в регіони.
Також хочемо всіх поінформувати, що в наступні кілька тижнів буде призначено начальника QSL бюро, про що додатково вас поінформуємо.

З повагою, ваша Антикризова команда


 

IARU HF Championship 2015


11 - 12 июля 2015г. состоится IARU HF Championship 2015.

В этом контесте участвуют радиостанции штаб-квартир национальных
организаций - членов IARU
 
См. Положение ЗДЕСЬ>>>

От Украины будет участвовать сборная команда EM5HQ.

Приглашаем контестменов Украины объединиться в единую команду и
достойно выступить в IARU HF Championship 2015!

Координацией работы EM5HQ в этом году занимаются: Николай Лаврека,
UX0FF и Олег Евтушенко, US7UX.

Желающим поддержать работу EM5HQ в контесте, распределить между собой
диапазоны и виды модуляции, просим связаться с координаторами.
UX0FF, e-mail: ux0ff@ukr.net
US7UX, e-mail: us7ux@ukr.net

Удачного выступления в соревнованиях!

73! Борис Самарцев, UT7UT (Президент ЛРУ),
Николай Лаврека, UX0FF (координатор EM5HQ-2015)
Олег Евтушенко, US7UX (координатор EM5HQ-2015)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ НОВОЙ ЛРУ


Форум для членов ЛРУ и для всех радиолюбителей.

Подписка на lruforum:
послать пустое письмо сюда
:


lruforum-subscribe@yahoogroups.com
 

Робот направит вам проверочное письмо
Получите письмо - ничего в теле и в теме письма не пишите. Просто нажмите ОТВЕТИТЬ-REPLY
УсЁ! Вы среди компании подписчиков форума.

Слать свои письма на форум сюда:

lruforum@yahoogroups.com
 

Отписка от форума:

lruforum-unsubscribe@yahoogroups.com
 

List Owner :lruforum-owner@yahoogroups.com